Poselství Archanděla Gabriela

03.11.2020

Končí nám období dušiček a pomalu začíná období vánoční, období sváteční. Je potřeba myslet na své příbuzné, na své blízké, na své milované a jim dávat veškerou energii, kterou máme. Vaše doba je dnes velmi složitá, protože děláte pravý opak. Všichni myslí buď pouze na štěstí své, nebo na štěstí "cizích" lidí, ale zapomínáte na své nejbližší. Často vás více zajímají osudy cizích lidí (sousedů, spolupracovníků apod.), než osudy členů vlastní rodiny a těmto cizím lidem projevujete větší péči, účast a pochopení. Toto samozřejmě neplatí úplně pro všechny, nicméně i ti, kteří myslí v prvé řadě na své blízké, mají mezi svými milovanými někoho, na koho zapomínají. Dříve tomu tak nebylo. Základem byla rodina, blízcí, milovaní a až následně byli všichni ostatní. V určitou dobu se to však v důsledku materialistického života otočilo. A to je potřeba nyní opět změnit. Je nutné, aby si lidé lásku vzájemně projevovali. Je vhodné každý den, pokud je to možné, ozvat se svým milovaným, kterých není mnoho a těm sdělit něco pěkného. "Mám tě rád..., jsem s tebou rád..., nedokážu si představit nebýt s tebou...". V rámci změny vibrací se teď vyskytují po celé planetě velmi negativní zóny, a je nezbytné, aby na planetu začaly dopadat i pozitivní energie, které dokážou přetvářet ty negativní. Projevy lásky svým bližním jsou právě jedním z nejsilnějších zdrojů pozitivní energie.

Doplnění: Je velmi důležité projevovat svou náklonnost především na přímo, nejen prostřednictvím elektroniky. Když řeknete "Mám tě rád" někomu přímo do oči, vyšlete mnohem silnější pozitivní energii. Někdy však ani nejsou nutná slova, stačí přijít a milovanou osobu pohladit, obejmout nebo políbit.