Nová evropská shamballa

Shamballa je multidimenzionální léčebný systém, který byl původně používán vyspělou civilizací v Atlantidě, kde pomáhal především zvyšovat úroveň vědomí u lidí, kteří nebyli na takové duchovní výši jako většinová populace. Neslouží však pouze k léčení. Díky zasvěcení do shambally a jejímu následnému používání můžete výrazným způsobem urychlit rozšíření vašeho vědomí a zvýšit frekvenci vašich vibrací, čímž výrazně podpoříte svůj duchovní růst. Zároveň platí, že čím vyšší je frekvenční spektrum, ve kterém člověk vibruje, tím rychleji následně prochází případnými léčebnými procesy a tím rychleji se regeneruje.

Shamballa pracuje v 5D a následně může dosáhnout až do 12 dimenzí, což jí umožňuje pomáhat i při léčení nemocí, které jsou v 3D považovány za obtížně léčitelné. Působením shambally dochází ke zvýšení vědomí, díky čemuž si daný člověk uvědomí, proč danou nemoc nebo problém má.

Když jsme v našem Centru Pegas připravovali kurzy shambally, spojili jsme se prostřednictvím channelingu s nanebevzatými mistry (především Mistrem Ježíšem a Mistrem Saint Germainem), od kterých jsme dostali informaci, že původní systém shambally předávaný od roku 2003 (shamballa 1024, 2002/2048, 3026/3072...) již nevyhovuje současným podmínkám, i když samozřejmě stále funguje.

Jedním z důvodů je skutečnost, že velká část systému byla channelována v USA, kde jsou lidé nastaveni odlišně než Evropané. Pro Evropany byl systém tedy hůře pochopitelný a z tohoto důvodu byl i poměrně málo využívaný. Druhým důvodem je fakt, že se naše planeta nachází v tzv. Éře svobody, kdy jsou mimo jiné mnohem více využívány energie jako např. reiki, fialový plamen apod. a vibrace planety a celého lidstva se výrazným způsobem zvýšily. Dříve, když všichni lidé fungovali takřka výhradně ve 3D úrovni, byla shamballa v podstatě pouze pro vyvolené, kteří se pohybovali ve vyšších vibracích a byli schopni pochopit její podstatu. Nyní je shamballa určena pro všechny a může sloužit jako tzv. jízdenka k vzestupu. Kdo souhlasí, aby byl léčen pomocí shambally, ten chce aktivně pracovat na zvyšování frekvence svých vibrací, a tedy na svém vzestupu. Prací na sobě zároveň pomáhá zvýšit vibrace lidstva jako celku a celé planety.

Prostřednictvím channelingu s nanebevzatými mistry jsme tedy upravili celý systém shambally tak, aby odpovídal novým vibračním podmínkám a zároveň byl určen přímo pro Evropany. Tento nový systém používá oproti původní shamballe desetitisíce resp. statisíce znaků, čímž se výrazně zvyšují možnosti jeho působení.

Při zasvěcení do shambally je do aury daného člověka zapisováno toto obrovské množství symbolů, které se následně automaticky aktivují při použití shambally a spouští léčebné procesy. Na rozdíl od reiki se tyto symboly při použití nekreslí, přenáší se pouze mimosmyslově. Léčení lze provádět i na dálku bez fyzické přítomnosti daného člověka.

Množství symbolů a síla, resp. účinnost předávané energie se odvíjí od stupně, do kterého jsme zasvěceni. Čím vyšší stupeň zasvěcení do shambally máme, tím více symbolů je nám k dispozici a tím silnější účinek má shamballa, kterou předáváme. S vyšším stupněm zasvěcení se dostáváme stále na vyšší úroveň vědomí a zároveň máme silnější propojení s Nanebevzatými mistry a tím možnost intenzivnější spolupráce s nimi. S vyššími stupni zasvěcení mnohem více vnímáme energie a více chápeme zákonitosti "mezi nebem a zemí".

Stupně shambally

Základní systém shambally je obsažen v 1.-3. stupni. Zájemci o další zvýšení úrovně vědomí a počtu používaných symbolů se mohou navíc nechat zasvětit do shambally Mistra Ježíše či do shambally Panny Marie (případně do obou). Oproti základním třem stupňům, které se zaměřují obecně na zvýšení úrovně vědomí, jsou nadstavbové stupně zaměřeny více tematicky. Shamballa Mistra Ježíše se zaměřuje hlavně na uvědomění v oblasti různých psychických problémů (deprese, úzkosti, vnitřní nejistota, strachy, psychické tlaky apod.). Shamballa Panny Marie je zaměřena především na děti a na uvědomění v oblasti rodinných vztahů. Pro ty, kteří chtějí opravdu intenzivně pracovat na svém duchovním růstu je pak určeno zasvěcení do mistrovského stupně, díky kterému lze pracovat multidomezionálně (až ve 12D). Předpokladem mistrovského zasvěcení je, že zájemce byl zasvěcen do 1.-3. stupně základního systému a minimálně do jednoho nadstavbového stupně, tedy buď do shambally Mistra Ježíše či do shambally Panny Marie (ideálně do obou).

Zasvěcení do nové evropské shambally probíhá s výjimkou mistrovského stupně individuálně (nejsou vypisovány konkrétní termíny) v termínu dle telefonické či písemné dohody. Jedná se o krátká cca 1,5 až dvouhodinová setkání, při kterých proběhne zasvěcení a je podrobně vysvětleno, jakým způsobem se s touto energií pracuje. Výjimkou je mistrovský stupeň, při kterém proběhne postupně 12 zasvěcení do 12 dimenzionáních úrovní, ke kterým dochází při několika setkáních v průběhu společných meditací. Tyto meditace se uskutečňují v našem centru ve stanovených termínech.

Dálková forma

Všechny stupně s výjimkou mistrovského lze absolvovat i dálkově. Při zvolení této formy proběhne zasvěcení na dálku a zároveň dostanete e-mailem podrobná skripta, kde naleznete popis, jak nově nabyté schopnosti používat. V případě potřeby je následně možná konzultace např. prostřednictvím telefonu či Skypu. Na zasvěcení je nutné vyčlenit si odpovídající čas, kdy budete zcela v klidu bez možnosti vyrušování.

Cenu kurzu naleznete v sekci Termíny kurzů a ceník.

Chcete se přihlásit na kurz nebo potřebujete poradit?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.
Osobní údaje slouží k vystavení daňového dokladu.
.