Kurz Reiki

Pracovat s Reiki znamená dodávat tuto čistou energii všem orgánům těla a tím umožnit jejich správnou funkci. Reiki odstraňuje energetické bloky a vyrovnává energetické pole člověka, podporuje učení, koncentraci, odbourává stres, zlepšuje kvalitu spánku, fyzickou i psychickou kondici. Reiki zároveň pomáhá lidem duchovně růst. Tato energie nemůže nikomu ublížit, naopak spouští léčebný proces těla, který může začít čištěním nejvíce postižených orgánů. Metoda reiki neslouží pouze k léčení samotné nemoci, ale můžeme ji poslat i k její příčině. 

Ošetření metodou reiki probíhá buď kontaktně, tzn. přikládáním rukou na ošetřovanou osobu, ale se stejnou účinností může probíhat i na dálku bez ohledu na místo, na kterém se ošetřovaný právě nachází.

Energie Reiki však nemusíte používat pouze k léčení fyzického těla. Lze ji poslat i do konkrétní situace (např. ke zkoušce, přijímacímu pohovoru apod.) a to i do minulosti nebo léčit dosud nepřijatá traumata či nesrovnané vztahy.

Kromě výše popsaného využití energie Reiki na kurzech získáte další důležité dovednosti jako je nastavení ochrany sebe, jiných osob nebo majetku, naučíte se používat sugesci, "ozdravit" potraviny, odklonit záření přístrojů, odklonit patogenní nebo psychogenní zóny nebo velmi účinně a bezbolestně rovnat páteř.

Kurzy Reiki jsou rozděleny do několika stupňů, které na sebe navazují a lze je absolvovat vždy s určitým časovým odstupem.

Náplň kurzu Reiki 1. stupeň

 • sebeléčení a léčení jiné fyzicky přítomné osoby kontaktní metodou
 • tvorba manter k pozitivnímu ovlivnění svého života
 • odklonění záření televize a ostatních přístrojů
 • odklonění patogenních i psychogenních zón
 • ozdravení potravin
 • vytvoření ochrany pro sebe i své blízké
 • praktický nácvik pozic při komplexní proceduře
 • 4 iniciace (zasvěcení) do reiki

Kurz je dvoudenní. Cena kurzu - viz Termíny kurzů a ceník. Platba probíhá na základě vystavené zálohové faktury převodem na účet. Kurz lze absolvovat i dálkovou formou - viz níže.

Náplň kurzu Reiki 2. stupeň

 • posílání energie na dálku pomocí symbolů
 • posílání energie do všech časů a míst (minulost, současnost i budoucnost)
 • posílání energie k příčině nemoci
 • harmonizace na mentálně-psychické úrovni
 • čištění prostorů
 • tvorba sugesce (např. zbavení závislosti na kouření, různých strachů a fobií)
 • použití symbolů k posílení přání
 • 1 iniciace do reiki

Kurz je jednodenní. Cena kurzu - viz Termíny kurzů a ceník. Platba probíhá na základě vystavené zálohové faktury převodem na účet. Kurz lze absolvovat i dálkovou formou - viz níže.

Náplň kurzu Reiki 3. stupeň

 • rozšíření schopností na všech rovinách
 • posílání energie na dálku pouhou myšlenkou
 • posílání energie do situací (přijímací pohovor, zkouška, operace...) a to i minulých

 • velmi účinné a bezbolestné rovnání páteře v astrálu
 • odvolání duchovních bytostí
 • odklonění negativních zón na dálku
 • 1 iniciace do reiki

Kurz je jednodenní. Cena kurzu - viz Termíny kurzů a ceník. Platba probíhá na základě vystavené zálohové faktury převodem na účet. Kurz lze absolvovat i dálkovou formou - viz níže.

Pro vážné zájemce, kteří chtějí reiki předávat dál, a vyčlenit tomu velkou část života je určen nadstavbový kurz Reiki mistr učitel.

Náplni kurzů a počtu iniciací odpovídá časová náročnost jednotlivých stupňů. Kurz 1. stupně je dvoudenní. Kurzy 2. a 3. stupně jsou jednodenní. Vždy je počítáno s přestávkou na oběd.

Kurzy probíhají vždy v malých skupinkách, aby byl zaručen individuální přístup ke každému klientovi. Klient zároveň obdrží podrobná skripta, díky kterým si může probíraná témata kdykoliv připomenout.

Po absolvování každého kurzu obdrží klient certifikát, který dokládá řádné proškolení a zasvěcení do daného stupně Reiki.

Kurzy se konají v příjemném prostředí našeho Centra Pegas na adrese Skořicová 258/5, Praha - Křeslice. Dopravit se k nám můžete prostřednictvím MHD - autobusem č. 213 z konečné stanice metra C Háje do zastávky Dolnokřeslická. Pokud pojedete autem, je zajištěno pohodlné parkování před objektem.

Aktuální termíny kurzů naleznete pod záložkou Termíny kurzů a ceník.

Dálková forma

Všechny kurzy Reiki lze absolvovat i dálkově. Při zvolení této formy proběhne zasvěcení na dálku a zároveň dostanete e-mailem podrobná skripta, kde naleznete popis, jak nově nabyté schopnosti používat. V případě potřeby je následně možná konzultace např. prostřednictvím Skypu. Je nutné vyčlenit si odpovídající čas na zasvěcení, kdy budete zcela v klidu bez možnosti vyrušování. Na to je třeba myslet především u I. stupně Reiki, kdy proběhnou 4 zasvěcení, u kterých je nutné dodržet stanovené časové rozestupy. Ve zbývajících stupních probíhá pouze jedno zasvěcení.

Obsah dálkových kurzů je shodný s obsahem osobních kurzů a to s jedinou výjimkou. Dálkový kurz Reiki III neobsahuje popis rovnání páteře. V případě, že se chcete naučit i bezbolestně srovnat páteř, je nezbytná osobní účast na kurzu.

Dálková forma studia je vhodná především pro zájemce, kteří nemají možnost přijet do našeho studia v Praze. Všem ostatním doporučuji osobní účast na kurzu, kde je možné vše podrobně vysvětlit a ukázat a vzájemně si předat zkušenosti. Cenu kurzu naleznete v sekci Termíny kurzů a ceník.

Praktika reiki

Především pro absolventy našich kurzů reiki jsme s mým kolegou Honzou Vodrážkou (www.vasenovacesta.cz) připravili jednodenní workshop, na kterém si mohou ve skupince stejně naladěných lidí prakticky vyzkoušet vše, co se na kurzech naučili, předat si osobní zkušenosti spojené s prací s nádhernou energií reiki, naučit se některé nové techniky a vychytávky a v neposlední řadě získat spoustu tipů, jak využívat reiki v každodenním životě.

Obsahem workshopu je především:

 • skupinová terapie
 • postup sebeléčení pomocí reiki
 • sebeléčení pomocí Mistra Ježíše
 • další využití reiki symbolů
 • nové symboly a jejich použití
 • vytvoření účinné ochrany
 • využití manter v každodenním životě

Workshop je určen pro absolventy druhého a především třetího stupně reiki.

Termíny workshopu a jeho cenu naleznete v sekci Termíny kurzů a ceník.

Kurz probíhá v příjemném prostředí našeho Centra Pegas na adrese Skořicová 258/5, Praha 10 - Křeslice. Podrobnosti k dopravě naleznete v sekci Kontakt.

Chcete se přihlásit na kurz nebo potřebujete poradit?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět. 
Osobní údaje slouží k vystavení daňového dokladu.