Škola vzestupu do 5. dimenze

Intenzivní půlroční kurz

Studujte z pohodlí svého domova

Škola vzestupu do páté dimenze byla sestavena tak, aby maximálně urychlila proces zvyšování frekvence vašich vibrací a úrovně vašeho vědomí. Díky těmto procesům dochází k obrovskému duchovnímu růstu, který je doprovázen intenzivním otvíráním vašich duchovních schopností a rozpomínáním se na dovednosti, kterými jsme jako lidstvo vládli v období tzv. Zlatého věku Atlantidy, kdy všichni lidé vibrovali na vyšších úrovních páté dimenze (5D).

Zvýšení vašich vibrací tedy umožní a výrazně podpoří a urychlí váš přesun ze třetí, resp. čtvrté dimenze do dimenze páté, kdy váš energetický systém tvořený čtyřmi těly (fyzickým, emočním, mentálním a duchovním) bude obsahovat vysoké procento Světla, čímž dojde k aktivaci všech 12 pětidimenzionálních čaker (viz níže) a vy se stanete duchovním mistrem. Toto Světlo vstoupí do vašeho těla poté, co obstojíte ve zkouškách a projdete zasvěceními, které vám posílá vaše duše. Díky obrovským změnám, které momentálně probíhají na naší planetě, má možnost dosáhnout zmíněné úrovně naprosto každý.

K výraznému navýšení vašich vibrací a zvýšení úrovně vašeho vědomí využijeme zasvěcení do energií, které mělo lidstvo k dispozici právě již v období Atlantidy. Tyto energie pomáhali lidem udržovat jejich vysoké vibrace. V pozdějším období Atlantidy, kdy začaly vibrace lidí silně klesat, byly tyto energie zneužity. Proto byly následně ze Země odebrány s tím, že se vrátí, až bude lidstvo připraveno. Protože toto období nastalo nyní, byly nám tyto energie navráceny, abychom je mohli maximálně využít při naší cestě vzestupu.

Jedná se o tyto energie:

  • Fialový plamen
  • Nová evropská shamballa
  • Mahátma

FIALOVÝ PLAMEN

Fialový plamen je vysokofrekvenční světlo, které přemosťuje fyzický a duchovní svět a má obrovskou moc pozitivně ovlivnit náš život. Dokáže např. obnovit naši vitalitu a proudění čisté energie, čistit bloky, které si neseme z minulosti, uzdravovat naše emoční, a dokonce i fyzické problémy, zlepšuje naše vztahy nebo komunikaci s ostatními, pomáhá odstranit potíže (nejen) v práci, dokáže výrazně přiblížit splnění našeho přání a v neposlední řadě pomáhá pozitivně ovlivnit konkrétní životní situace.

Jeho nejdůležitější vlastností je schopnost transformovat negativní energii na pozitivní. Fialový plamen byl vrácen na planetu Zemi, aby zásadním způsobem pomohl jak jednotlivcům, tak celému lidstvu k vzestupu.

Díky zasvěcení, kterým projde každý účastník kurzu, je použití fialového plamene mnohem intenzivnější - mantry fialového plamene mají mnohem vyšší účinnost (cca pětinásobně). Zároveň již není nutné je mnohokrát opakovat. Rovněž vnímání fialového plamene je pro zasvěceného výrazně intenzivnější.

NOVÁ EVROPSKÁ SHAMBALLA

Shamballa je multidimenzionální léčebný systém, zdaleka však neslouží pouze k léčení. Hlavním smyslem zasvěcení do shambally je výrazné urychlení rozšíření vašeho vědomí a zvýšení frekvence vašich vibrací, čímž výrazně podpoříte svůj duchovní růst. Zároveň platí, že čím vyšší je frekvenční spektrum, ve kterém člověk vibruje, tím rychleji následně prochází případnými léčebnými procesy a tím rychleji se regeneruje. Shamballu můžete použít k řešení problémů v jakékoliv oblasti vašeho života.

Shamballa pracuje v 5D a následně (po zasvěcení do mistrovského stupně) může dosáhnout až do 12 dimenzí, což jí umožňuje pomáhat i při léčení nemocí a řešení problémů, které jsou v 3D považovány za obtížně léčitelné či řešitelné. Působením shambally dochází ke zvýšení vědomí, díky čemuž si daný člověk uvědomí, proč danou nemoc nebo problém má a má možnost situaci aktivně změnit ať už sám, či za pomoci dalších energií (např. Fialového plamene či energie Mahátma).

Když jsme s kolegou Honzou Vodrážkou připravovali kurzy shambally, spojili jsme se prostřednictvím channelingu s nanebevzatými mistry (především Mistrem Ježíšem a Mistrem Saint Germainem), od kterých jsme dostali informaci, že původní systém shambally předávaný od roku 2003 (shamballa 1024, 2002/2048, 3026/3072...) již nevyhovuje současným podmínkám, i když samozřejmě stále dobře funguje.

Jedním z důvodů je skutečnost, že velká část systému byla channelována v USA, kde jsou lidé nastaveni odlišně než Evropané. Pro Evropany byl systém tedy hůře pochopitelný a z tohoto důvodu byl i poměrně málo využívaný. Druhým důvodem je fakt, že se naše planeta nachází v tzv. Éře svobody, kdy jsou mimo jiné mnohem více využívány energie jako např. reiki, fialový plamen apod. a vibrace planety a celého lidstva se výrazným způsobem zvýšily. Dříve, když všichni lidé fungovali takřka výhradně ve 3D úrovni, byla shamballa v podstatě pouze pro vyvolené, kteří se pohybovali ve vyšších vibracích a byli schopni pochopit její podstatu. Nyní je shamballa určena pro všechny a může sloužit jako tzv. jízdenka k vzestupu. Kdo souhlasí, aby byl léčen pomocí shambally, ten chce aktivně pracovat na zvyšování frekvence svých vibrací, a tedy na svém vzestupu. Prací na sobě zároveň pomáhá zvýšit vibrace lidstva jako celku a celé planety.

Prostřednictvím channelingu s nanebevzatými mistry jsme tedy na základě jejich instrukcí upravili celý systém shambally a především jednotlivá zasvěcení tak, aby odpovídal novým vibračním podmínkám a zároveň byl určen přímo pro Evropany. Tento nový systém používá oproti původní shamballe desetitisíce, resp. statisíce znaků, čímž se výrazně zvyšují možnosti jeho působení.

Při zasvěcení do shambally je do aury daného člověka zapisováno toto obrovské množství symbolů, které se následně automaticky aktivují při použití shambally a spouští léčebné a další procesy. Na rozdíl od reiki se tyto symboly při použití nekreslí, přenáší se pouze mimosmyslově. Množství symbolů a síla, resp. účinnost předávané energie se odvíjí od stupně, do kterého jsme zasvěceni. S vyšším stupněm zasvěcení se dostáváme stále na vyšší úroveň vědomí a zároveň máme silnější propojení s Nanebevzatými mistry a tím možnost intenzivnější spolupráce s nimi. S vyššími stupni zasvěcení mnohem více vnímáme energie a více chápeme zákonitosti "mezi nebem a zemí".

Stupně shambally

Základní systém shambally je obsažen v 1.-3. stupni. Na tyto 3 stupně navazují stupně nadstavbové, a to shamballa Mistra Ježíše a shamballa Panny Marie. Oproti základním třem stupňům, které se zaměřují obecně na zvýšení úrovně vědomí, jsou nadstavbové stupně zaměřeny více tematicky. Shamballa Mistra Ježíše se zaměřuje hlavně na uvědomění v oblasti různých psychických problémů (deprese, úzkosti, vnitřní nejistota, strachy, psychické tlaky apod.). Shamballa Panny Marie je zaměřena především na uvědomění v oblasti rodinných vztahů a dětí. Na nadstavbové stupně navazuje stupeň mistrovský, díky kterému lze pracovat multidomezionálně (až ve 12D), čímž dochází k výraznému navýšení našeho vědomí a duchovních schopností.

MAHÁTMA

Mahátma je jedna z nejvyšších energií, ke které lidé v současné době mohou získat přístup. Má úžasnou léčivou sílu. Přispívá nám ke zbavení se nežádoucích mentálních, emočních a duchovních vzorců. Na fyzické úrovni pomáhá především znovu aktivovat a udržovat naše žlázy, které řídí naše zdraví a duchovní pohodu, silné a aktivní a uchovat si mládí. Dále vyrovnává metabolismus a posiluje imunitní systém. Na duchovní úrovni lidem rychle rozvíjí světelná těla a několikanásobně urychluje jejich proces vzestupu. Mahátma vytváří most Světla mezi námi a Zdrojem. Díky svým vysokým frekvencím nám pomáhá zvýšit naši frekvenci na úroveň tohoto Světla. Když máme problém, který potřebujeme vyřešit, energie Mahátma zvyšuje naši frekvenci ve vztahu k dané záležitosti, abychom se dokázali povznést nad tuto výzvu. Můžeme ji skvěle využít nejen v oblasti zdraví, ale také k vylepšení vztahů nebo k vyřešení problémů. Posílat lze i do situací.

PRÁCE S 12 ROZŠÍŘENÝMI PĚTIDIMENZIONÁLNÍMI ČAKRAMI

Během Zlatého věku Atlantidy měl každý člověk aktivovaných 12 čaker, které obsahovaly kódy všech jeho výjimečných darů a talentů. Když však později energie Atlantidy začala upadat, pět z těchto čaker bylo odpojeno. Současně se lidem rozpadla pětidimenzionální merkaba. Merkaba byla energetická šesticípá hvězda, která obklopovala naši auru a obsahovala pětidimenzionální předlohu našeho života a naše světelné tělo. Uvedená pětidimenzionální merkaba byla nahrazena třídimenzionální, a proto zbývajících sedm čaker vyzařovalo na nižší frekvenci (3D).

Nyní díky pokračujícímu vzestupu lidstva a celé planety nadešel čas, abychom znovu získali svých 12 čaker a celé spektrum našich neobyčejných darů a talentů. Poté budeme moci vytvořit na naší planetě novou civilizaci a nový Zlatý věk, který ponese otisk vzestoupené Atlantidy.

Během kurzu se dozvíte, o jaké čakry se jedná, jaká je jejich funkce, a především budeme tyto čakry během meditací aktivovat a vylaďovat tak, aby trvale pracovaly na frekvencích 5. dimenze. Jakmile rozšířené čakry začnou opět fungovat, automaticky se do vašeho energetického pole ukotví i vaše pětidimenzionální merkaba. V důsledku tohoto vyladění bude velmi urychlen váš duchovní růsta zároveň pomůžete v přechodu celého lidstva do 5. dimenze.

JAK PROBÍHÁ ŠKOLA VZESTUPU DO PÁTÉ DIMENZE

Celou školu absolvujete z pohodlí vašeho domova. Veškeré přednášky budete ve stanovených termínech dostávat formou videonahrávky, kde se dozvíte stejné informace, jako na klasických prezenčních kurzech. Ke každému probíranému tématu zároveň obdržíte podrobná skripta, abyste se mohli k dané látce kdykoliv vrátit a rychle si osvěžit vše potřebné. Součástí některých přednášek jsou velmi silné vedené meditace, které pro vás připravil můj kolega Honza Vodrážka. K probíranému tématu máte samozřejmě možnost zaslat své dotazy, na které bude dle jejich povahy odpovězeno buď individuálně nebo hromadně formou videonahrávky, on-line vysílání či písemně hromadným e-mailem.

Kromě přednášek absolvujete i celkem 19 zasvěcení:

  • do fialového plamene
  • do 3 obecných stupňů nové evropské shambally
  • do 2 nadstavbových stupňů nové evropské shambally
  • do 12 dimenzí shambally v rámci mistrovského stupně
  • do energie mahátma

Nad rámec těchto zasvěcení budeme ještě intenzivně pracovat na aktivaci všech vašich 12 pětidimenzionálních čaker. Díky těmto zasvěcením a aktivacím u vás dojde k obrovskému duchovnímu růstu a rozšíření všech vašich duchovních schopností. Zároveň se naučíte velmi efektivně využívat výše uvedené energie v běžném každodenním životě, a to jak pro sebe, tak pro ostatní, přičemž s pravidelným používáním těchto energií pak dále roste frekvence vašich vibrací a vy se budete stále více a více přibližovat 5. dimenzi a otvírat své duchovní schopnosti.

Škola vzestupu do páté dimenze probíhá v období leden až červen 2024. Jednotlivá témata obdržíte zpravidla ve 14ti denních intervalech, které jsou ve většině případů nezbytné pro dodržení stanovených rozestupů mezi jednotlivými zasvěceními z důvodu probíhajícího čištění a potřeby vašeho těla přizpůsobit se novým vibracím. V případech, kdy nebude nutné dodržet tento rozestup, bude interval zaslání dalšího tématu kratší (obvykle týden). Ke každému zasvěcení vám budou dány k výběru cca tři termíny, abyste si měli možnost vybrat čas, který vám nejvíce vyhovuje.

Kurzovné činí 30 000,- Kč. Oproti standardnímu absolvování jednotlivých kurzů (kdy celková cena kurzů, které jsou obsaženy ve Škole vzestupu do 5. dimenze, činí 37 000,- Kč) ušetříte 7 000,- Kč tj. cca 20%. 

Platba kurzovného ve výši 30 000,- Kč probíhá na základě vystavené zálohové faktury. Úhradu lze provést buď najednou do 5.1.2024 nebo maximálně ve třech splátkách po 10 000,- Kč – první platba nejpozději do 5.1.2024, druhá platba nejpozději do 15.2.2024, třetí platba nejpozději do 20.4.2024.

Pokud z nějakého závažného důvodu nebudete moci školu dokončit, máte možnost zbývající témata absolvovat v rámci dalšího ročníku Školy vzestupu do 5. dimenze.  

Pokud máte zájem pouze o některou z částí Školy vzestupu do 5. dimenze nebo chcete daná témata absolvovat v pomalejším tempu, je možné místo školy absolvovat jednotlivé kurzy. Novou evropskou shamballu naleznete zde, kurz práce s energii Mahátma naleznete zde, práci s dvanácti rozšířenými 5D čakrami naleznete zde. První stupeň fialového plamene je součástí Transformačního workshopu (pouze osobně) a naleznete ho zde, druhý stupeň naleznete zde.

Chcete se přihlásit na kurz nebo potřebujete poradit?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.
Osobní údaje slouží k vystavení daňového dokladu.